niedziela, 24 maja 2020

MUZYKA FORTEPIANOWA ROMANA PALESTRA, 24.05.2020


Prof. Jerzy MARCHWIŃSKI
Rejowiecka 17A
PL 04-897 WARSZAWA
Tel/Fax: (+48-22) 872 1500
Mob: (+48) 601 235 576
Blog: jerzy-marchwinski.Blogspot.com

Warszawa, 3 maja 2020

RAFLEKSJA

Będzie to krótka, bardzo osobista refleksja o CD poświęconym muzyce fortepianowej Romana Palestra, w nagraniu Jakuba Tchorzewskiego.

·       Gdybym miał jednym słowem określić swoje wrażenie po wysłuchaniu CD, byłby to, podziw.
·       Pan Jakub Tchorzewski nie tylko znakomicie pianistycznie wykonuje utwory Romana Palestra, ale realizuje je tak, jakby to była jemu najbliższa twórczość. Nawet przy pierwszym słyszeniu, wszystko brzmi naturalnie i, przynajmniej dla mnie, absolutnie zrozumiale.
·           W moim odczuciu, przez walor artystyczny, Roman Palester przynależy do wąskiej grupy najwybitniejszych twórców współczesnych, nie tylko Krajowych. Mistrzowskie wykonanie demonstrowane przez Jakuba Tchorzewskiego, winno się wybitnie przysłużyć obecności kompozytora w światowym środowisku.
·    Dopiero podczas dzisiejszego, dłuższego przebywania w świecie Romana Palestra, uświadomiłem sobie charakter jego muzyki. Jest to opowieść dźwiękami o losie człowieka.
·       Opowieści tej nie można przełożyć na słowa. Postrzegam tą muzykę jako czystą, absolutną. Z zachwytem odbierałem same dźwięki, bez jakiegokolwiek kojarzenia z sugerowanym znaczeniem.
·            Bardzo atrakcyjnie zredagowany bookletPIANOFORTE MUSIC BY ROMAN PALESTER, 24.05.2020


Prof. Jerzy MARCHWIŃSKI
Rejowiecka 17A
PL 04-897 WARSZAWA
Tel/Fax: (+48-22) 872 1500
Mob: (+48) 601 235 576
Blog: jerzy-marchwinski.Blogspot.com

Warsaw,  May 3,  2020

REFLECTION

Herewith a brief and very personal reflection on a CD presenting pianoforte music by  Roman Palester performed by  Jakub Tchorzewski.

·       If I were to describe my impressions after listening to this CD in one word, I would just say: awesome.
·       Jakub Tchorzewski has performed Roman Palester's works not only with excellent technique but also in an intimate manner. Everything sounds natural and is fully comprehensible immediately, even after listening to it for the first time - at least for me.
·       I feel that  Roman Palester  due to the artistic value of his works,  belongs to the group of the most renowned contemporary composers, not only nationwide.  The masterful rendition of his works by  Jakub Tchorzewski should largely contribute to the presence of this composer in the international community. 
·       Just today, after spending quite a lot of time in the universe of  Roman Palester, I realized what the essence of his music is. He uses sounds to tell the story of human destiny.
·       His narrative is not translatable into words.  I perceive it as pure, absolute music. I have delighted in the pure sounds, without any associations with suggested meaning. 
·       The booklet is an excellent graphic and editorial work.