niedziela, 1 lipca 2012
 


DEKALOG POWINNOŚCI AKADEMII  MUZYCZNEJ.

I.                    Nadrzędnym celem Akademii jest służenie Sztuce i człowiekowi.

II.                 Dobro studentów i ich talentów jest wiodącą wartością Akademii.

III.               Akademia powinna być wolna od uwarunkowań i preferencji wszelkich opcji politycznych i światopoglądowych.

IV.              Akademia powinna być uczelnią typu uniwersyteckiego, której horyzont poznania ludzkiego umysłu, nie jest ograniczany żadnymi względami.

V.                 Akademia jest spadkobierczynią wysiłków i dorobku wielu minionych pokoleń. Otwarcie na nowe, nie oznacza anihilacji tego, co  nowym być przestało.

VI.              Akademia, nawet wchodząc w nieuniknione zależności struktur europejskich i światowych, powinna zachować swoje oryginalne oblicze i własną tożsamość.

VII.            Akademia powinna  nie tylko kształcić kunszt artystyczny powierzonej młodzieży, lecz także nauczać ją słowem i przykładem, najszerzej pojętej kultury bycia z drugim człowiekiem.

VIII.         Akademia powinna być świadoma, że jednym z największych jej zagrożeń jest akademizm.

IX.              Akademia, dla swej społeczności powinna być przyjaznym domem, a pedagogom zapewnić optymalne warunki pełnej samorealizacji, niezależnie od ich preferencji estetycznych, światopoglądowych i politycznych.

X.                 Parafrazując słowa poety, dla swej społeczności, „Akademia, to wielki – zbiorowy – obowiązek”.